Стандартен формуляр за отказ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:


(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)– До: АЛБЕНА АНДОНОВА-АСА ЕООД,

юридическо лице, с адрес на фирмата:

България, Област София, гр.Костинброд, ул.Струма-26, ЕИК/ПИК 204180722, еmail: albena.andonova@mail.bg, тел.0988824039– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата