Поверителност


Нужните данни, за да е валидна поръчката ви са: двете ви Имена, точен Адрес на който искате да бъде доставена поръчката, телефон за контакти и имейл.


Тези ваши лични данни, които ние получаваме от вас, ще бъдат използвани единствено за обслужването ви като потребители на сайта–за приемане и изпълнение на вашите поръчки и връзка с вас в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.


Сайта ви гарантира, че въпросните лични  данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореспоменатите.